O świetlicy

Świetlica w roku szkolnym 2022/2023 jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 17.00

Świetlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom przede wszystkim z klas I – III.


Uczniowie spędzają czas w świetlicy przede wszystkim przed lub po zajęciach lekcyjnych.

W celu podniesienia komfortu i bezpieczeństwa dzieci, do celów świetlicy szkolnej przeznaczone zostały dwa pomieszczenia.
Dodatkowo dzieci korzystają z boiska szkolnego, sali gimnastycznej i biblioteki szkolnej.

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym
i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.

Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.
Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.Rozkład dnia w świetlicy 7.45-17.00

7.45-8.30        Zbieranie się dzieci w świetlicy, zajęcia w grupach, zajęcia według inwencji dzieci, ciche zajęcia, przygotowanie się do lekcji.

8.30-9.00        Gry i zabawy świetlicowe (gry planszowe układanki, kolorowanki, gry i zabawy integracyjne i rozwijające twórcze myślenie).

9.00-10.30      Czytanie baśni, bajek, opowiadań, prasy dla dzieci, oglądanie bajek.

10.30-11.25    Zajęcia według zainteresowań dzieci.

11.25-12.00    Przygotowanie do obiadu (porządkowanie i wietrznie sal), przypomnienie zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w jadalni.

12.00-13.40    Przerwa obiadowa spożywanie posiłku, odpoczynek i zabawy dowolne.

13.40-15.50    Zajęcia programowe: odrabianie zadań domowych, zajęcia prowadzone przez wychowawców związane z tematami miesiąca, zajęcia plastyczno-techniczne, zabawy konstrukcyjne, zajęcia sportowe, zajęcia integracyjne, różne formy pracy z książką, oglądanie i słuchanie bajek, piosenek.

15.50-17.00 Zajęcia według zainteresowań dzieci, porządkowanie gier i zabawek rozmowy indywidualne z dziećmi.

Ś

Dzienny rozkład zajęć podlega modyfikacji zgodnie z potrzebami dzieci.

Ś