Do pobrania

2023/2024 Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

.

2023/2024 Oświadczenie – zgoda rodzica na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy

.

2023/2024 Zgoda na wyjście dziecka ze świetlicy szkolnej na zajęcia dodatkowe – sportowe

Zgoda Rodzica (Opiekuna prawnego) na udział dziecka w zajęciach dodatkowych

.

.

.

.