Do pobrania

.

Oświadczenie - zgoda rodzica na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy

.

Aktualna deklaracja zapisu dziecka do świetlicy w roku szkolnym 2022/2023

.

Zgoda Rodzica (Opiekuna prawnego) na udział dziecka w zajęciach dodatkowych

.

Oświadczenie - Konkurs na ilustrację w Dniu Głośnego Czytania

.

.

.

Deklaracja uczęszczania dziecka do świetlicy w okresie pandemii COVID-19

.

.

.