Ramowy rozkład zajęć

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Pasmo czasowePlanowane formy aktywności uczniów
7.45 – 8.30Schodzenie się dzieci do świetlicy.
Kontakty z rodzicami.
Przygotowanie pomocy do zajęć.
Czynności organizacyjne.
Rozmowy indywidualne.
8.30 – 9.25Zajęcia według zainteresowań dzieci:
– gry i zabawy stolikowe,
– kolorowanie ilustracji,
– quizy i zagadki,
– łamigłówki, rebusy, krzyżówki,
– zabawy konstrukcyjne i ruchowe.
9.25 – 10.20Zajęcia programowe według tygodniowej tematyki:
– dydaktyczne, plastyczne, sportowe, muzyczne,
– czytanie literatury i prasy dziecięcej.
10.20 – 11.15Rozchodzenie się dzieci na lekcje – I zmiana.
Przychodzenie dzieci z lekcji – II zmiana.
Przygotowania do obiadu.
11.15 – 12.15Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i układanki stolikowe.
Zabawy w podgrupach.
Rozmowy swobodne z dziećmi na różne tematy.
12.15 – 13.15„Godzina lekcyjna”, zajęcia i pobyt w ciszy.
Odrabianie zadań domowych – I zmiana.
13.15 – 14.15Zajęcia programowe:
– zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu (boisko szkolne)
– lub w sali gimnastycznej (zależy od dostępności),
– projekcja filmów i bajek,
– słuchanie bajek i piosenek dziecięcych.
14.15 – 15.10Zajęcia tematyczne zgodnie z rocznym planem pracy i projektami.
Różnorodne propozycje zajęć i zabaw rozwijających twórczą aktywność dzieci:
– zajęcia plastyczno-techniczne,
– zajęcia muzyczno-relaksacyjne,
– różne formy pracy z tekstem,
– zabawy integracyjne.
15.10 – 16.05Odrabianie zadań domowych – II zmiana.
16.05 – 17.00Prace użyteczne na rzecz świetlicy.
Porządkowanie miejsc zabaw i nauki.
Rozchodzenie się dzieci do domów.
Opracowanie własne

.

ROZKŁAD ZAJĘĆ MOŻE ULEC MODYFIKACJOM W ZALEŻNOŚCI OD AKTYWNOŚCI I ZAINTERESOWAŃ DZIECI ORAZ WARUNKÓW SZKOLNYCH