Dzienny rozkład zajęć

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

.

I zmiana

0745  0845

 • SCHODZENIE SIĘ UCZNIÓW DO ŚWIETLICY
 • PRZYGOTOWYWANIE SIĘ DO LEKCJI
 • LEKTURA KSIĄŻEK

0845 0945

 • ZAJĘCIA I ZABAWY RUCHOWE (W MIARĘ MOŻLIWOŚCI NA POWIETRZU)

0945 – 1045

 • ZAJĘCIA INTEGRACYJNE
 • ROZMOWY KIEROWANE

 1045 – 1145

 • ZAJĘCIA WEDŁUG ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW

.Wychowawca grupy IV – K.D.

.

II zmiana

1130  – 1230

 • PRZYCHODZENIE DZIECI DO ŚWIETLICY
 • ODPOCZYNEK I ZABAWY DOWOLNE WEDŁUG ZAINTERESOWAŃ DZIECI
 • OBIAD I ZJEDZENIE POSIŁKU PRZEZ DZIECI, KTÓRE NIE KORZYSTAJĄ Z OBIADÓW

 1230 – 1430

 • ZAJĘCIA PROGRAMOWE WYNIKAJĄCE Z PLANU PRACY ŚWIETLICY:
  • POBYT NA POWIETRZU
  • ZABAWY DYDAKTYCZNE, INTEGRACYJNE, RUCHOWE
  • ZAJĘCIA RELAKSACYJNE W SALI
  • ZAJĘCIA PLASTYCZNO-TECHNICZNE
  • ZAJĘCIA MUZYCZNE
  • PREZENTACJE, POGADANKI TEMATYCZNE
  • KONKURSY, ZAGADKI, GRY DYDAKTYCZNE, REBUSY
  • OGLĄDANIE FILMÓW, BAJEK DLA DZIECI
  • SŁUCHANIE AUDIOBOOKÓW
  • GŁOŚNE CZYTANIE BAŚNI, BAJEK, OPOWIADAŃ DLA DZIECI
  • IMPREZY ŚWIETLICOWE
  • REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UCZESTNICTWA W PROJEKTACH EDUKACYJNYCH

1430 – 1530

 • ZAJĘCIA CICHE:
  • ODRABIANIE ZADAŃ DOMOWYCH
  • CICHE CZYTANIE LITERATURY DZIECIĘCEJ
  • RYSOWANIE, KOLOROWANIE

 1530 – 1630

 • ODPOCZYNEK
 • ZABAWY DOWOLNE
 • NAUKA WŁASNA

1630 – 1700

 • CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-PORZĄDKOWE
 • UPORZĄDKOWANIE SALI ZAJĘĆ

.Wychowawca grupy III – M.K.

.

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ MOŻE ULEC MODYFIKACJOM W ZALEŻNOŚCI OD AKTYWNOŚCI I ZAINTERESOWAŃ DZIECI ORAZ WARUNKÓW SZKOLNYCH