Kontakt

W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu: tel. 12 270 30 33.

.

Maile do wychowawców poszczególnych grup:

II semestr 2020/2021

I semestr:

I semestr 2020/2021

.

Wiadomości można również przesyłać do wychowawców przez dziennik elektroniczny Librus