O świetlicy

Świetlica szkolna w Libertowie „Świetliki”

… w roku szkolnym 2020/2021 dzieci będą mieć zajęcia w następujących salach:

2. zmiana:

  1. klasy – sala 2 – grupa I
  2. klasy – sala 3 – grupa II
  3. klasy – sala 1 – grupa III

Ze względu na COVID-19 Świetliki będą częściej i dłużej korzystać z obiektów szkolnych: boiska i placu zabaw.

Sporadycznie z uwagi na dostępność, dzieci będą mieć także zajęcia na sali gimnastycznej.

Wtedy informacja o miejscu pobytu Świetlików zostanie zapisana na kartce i umieszczona na szklanych drzwiach w korytarzu szkolnym.

NOWE dokumenty dot. funkcjonowania świetlicy w roku szkolnym 2020/2021 w przygotowaniu.

Zostaną zamieszczone na stronie po 15 września 2020 roku.