Konkursy

Rok szkolny 2021/2022

Rok szkolny 2021/2022

04.04.2022 – 14.02.2022
Konkurs Plastyczny „Maska karnawałowa”


VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Odblaskowo, widocznie, bezpiecznie” pod hasłem „Odblaskowy senior – odblaskowy wnuczek”

TERMIN: Prace konkursowe należy przesłać listownie do 30 października 2021 roku,
A WIĘC PROSIMY O ODDANIE PRAC NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 22 PAŹDZIERNIKA U PAŃ WYCHOWAWCZYŃ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Patronat Honorowy:
Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty.


ORGANIZATORZY:
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie
Tarnowskiej w osobach: Małgorzata Gawlik, Renata Klimek.


FORMA IMPREZY:
konkurs ogólnopolski

UCZESTNICY:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i wychowanków świetlic szkolnych,
w kategoriach: klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8 oraz świetlice szkolne.

CELE KONKURSU:
Promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach dzieci, a także seniorów.

Uświadomienie uczniom potrzeby poznania i utrwalenia zasad i przepisów ruchu pieszych
w drodze do i ze szkoły.

Zainteresowanie uczniów, nauczycieli i rodziców problematyką bezpieczeństwa najmłodszych
uczestników ruchu drogowego.

Uświadomienie uczniom i seniorom konieczności noszenia elementów odblaskowych, według
obowiązującej ustawy o obowiązku noszenia odblasków.

TEMAT:
Tematyka prac konkursowych „ODBLASKOWO, WIDOCZNIE, BEZPIECZNIE” obejmuje
bezpieczeństwo dzieci i seniorów w ruchu drogowym.

Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat bezpiecznego
poruszania się dzieci i seniorów wieczorem po drodze.

ZASADY ORGANIZACYJNE, METRYCZKA, OŚWIADCZENIA I INNE W PLIKU DO POBRANIA: