PROJEKTY EDUKACYJNE

Zaplanowane w roku szkolnym 2021/2022:

Ogólnopolska świetlicowa wymiana pocztówkowa.

.

Zrealizowane w roku szkolnym 2020/2021:

 1. Akcja: „Się gra się ma Playroom z wyobraźni”
  ZAKOŃCZONA
  Informacja o Konkursie wraz z Regulaminem jest dostępna w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem www.siegrasiema.com
  Konkurs jest podzielony na trzy (3)etapy (dalej: „Etapy”):
  a) Etap I –zgłaszanie Świetlic w Konkursie rozpocznie się 22.10.2020r. i zakończy się22.12.2020r. o godz. 23.59.
  b) Etap II –dodawanie Prac Konkursowych rozpocznie się 22.10.2020r. i zakończy się22.12.2020r. o godz. 23.59.
  c) Etap III –głosowanie na zgłoszone do Konkursu i opublikowane szkoły i świetlicerozpocznie się 22.10.2020r. o godz. 12.00 i zakończy się 22.12.2020r. o godz. 23.59.
 2. OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY DLA PRZEDSZKOLI I KLAS I-III (ORAZ ŚWIETLIC SZKOLNYCH – „pilatażowo”): SERDECZNA KARTECZKA
  AUTOR PROJEKTU: PRZEDSZKOLE NR 4 W ELBLĄG
  OBECNIE
  Więcej o Projekcie: https://swietlicalibertow.pl/projekt-ogolnopolski
  Prace dzieci: https://swietlicalibertow.pl/rok-szkolny-2020-2021

.

Zaplanowane w roku szkolnym 2020/2021: